Minggu, 06 Mei 2012

Penulisan Bilangan Romawi ke Bilangan Asli


Sebelum kita menuliskan bilangan romawi, mari kita lihat dulu bentuk bilangan romawi tersebut.

Bentuk bilangan Romawi

Bentuk bilangan romawi seperti bentuk huruf kapital, seperti :
I – V – X – C – D – M  dari masing-masing huruf ini memiliki arti, yang dituangkan kedalam bilangan asli, seperti pada huruf :

I = 1 (satu)
V = 5 (lima)
X = 10 (sepuluh)
L = 50 (lima puluh)
C = 100 (seratus)
D = 500 (lima ratus), dan
M = 1000 (seribu)
Inilah bentuk bilangan romawi dan artinya.

Nah sekarang kita memulai cara penulisan bilangan romawi kedalam bilangan asli dari 1 sampai 50

Lihat Tabel dibawah ini
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

XXI
XXII
XXIII
XIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


Penulisan Bilangan Romawi

Batas penulisan hurufnya sebanyak 3 (tiga kali) pada huruf I dan X, seperti III artinya 3 dan        XXX artinya 30. Pada huruf IV ( i vi ) merupakan pengurangan dari angka 5 dengan 1 = 4, sebaliknya jika pada huruf VI ( vi i ) merupakan penambahan dari angka 5 dengan angka 1 = 6. Jadi dalam penulisan huruf romawi yang diawali dengan huruf yang bernilai kecil kemudian diikuti dengan huruf yang bernilai besar maka itu pengurangan, sebaliknya jika dalam penulisan huruf romawi yang diawali huruf yang bernilai besar kemudian diikuti dengan huruf yang bernilai kecil maka itu penambahan.


Semoga bermanfaat.................................


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Calender

Ada kesalahan di dalam gadget ini
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Berita Yahoo

Ada kesalahan di dalam gadget ini
Loading...

Wikipedia

Hasil penelusuran

Amazon Contextual Product Ads